Frapovače

Za vynikající kávou s hustou pěnou zvanou frappé, která osvěží nejen v parném létě, nemusíte cestovat do Řecka. Z běžně dostupných ingrediencí a frapovačem si ji připravíte v pohodlí domova. Frapé káva (také řecké frappé) je poměrně mladý nápoj, který vznikl v polovině minulého století v řecké Soluni.

Přesto už se k jeho vzniku váže legenda, podle které frapé vzniklo čirou náhodou. Jistý Dimitris Vakondios (zaměstnanec firmy Nestlé) si chtěl v roce 1957 připravit oblíbenou instantní kávu, ale neměl právě k dispozici horkou vodu. Z nouze proto do šejkru přidal vodu studenou.

Následně na Mezinárodním veletrhu v Soluni vystavoval zástupce společnosti Nestlé Yannis Dritsas nový produkt pro děti - čokoládový nápoj vyrobený okamžitě po smíchání s mlékem se kterým třásl v šejkru. Frapé se stalo charakteristickým znakem poválečné venkovní kultury řecké kávy. Následným zdokonalením receptury a přípravou s frapovačem, který vyrobí hustou pěnu, se frappé stalo oblíbené nejen v Řecku (velmi populární na ostrově Kypr) ale i v dalších zemích.

 

RECEPT •Základem frappé je instantní káva - nikoli mletá, chlazená voda, cukr a led. Instantní kávu je třeba volit kvalitní, s vysokou pěnivostí. Nejlépe uděláte, použijete-li originál kávu firmy Nestlé pro frappé. Použít lze samozřejmě i klasickou instantní kávu ostatních značek. Led přidáme do připravené prázdné sklenice a následně jej zalijeme našlehanou kávou z frapovače. Do připravovaného frapé se může přidat mléko a smetana, případně další ochucovadla dle libosti.
FRAPOVAČE •Zárukou dokonalého nápoje

je frapovač. Jednoduchý přístroj se snadnou obsluhou slouží k rychlému promíchání surovin a našlehání pěny. Frapovače dělíme dle typu na DOMÁCÍ (pro použití v domácnostech na tvorbu frapé kávy a šlehání nápojů) a PROFESIONÁLNÍ (pro použití v restauračních a barových zařízeních s vícenásobnými šlehacími hlavami a možstvím cyklu až 1000 porcí denně).

Profesionální frapovače se od domácích přístrojů liší zejména pořizovací cenou, kde není vyjímkou najít na trhu profesionální frapovač v hodnotě několika desítek tisíc korun. Dále se frapovače dělí na ruční - bateriové (výhoda ve snadném používání bez přívodního kabelu, nevýhoda v nutnosti nabíjení či výměně baterii a celkově slabším výkonem) a elektrické (výhoda bez nutnosti nabíjet baterie a vyžší výkon), nebo stolní elektrické. Ty mají odstupňovaný výkon, více rotačních disků a další příslušenství. Stolní frapovače mohou být v různém povrchovém provedení jako je guma, plast nebo nerezový povrch. Dále mohou nabídnout automatické čidlo kdy při vložení šlehací nádoby do frapovače je přistroj automatický spuštěn a uživatel tak není omezován dobou kterou by jinak strávil přidržováním šlehací nádoby. Frapovač je možné použít i k přípravě koktejlů, džusů či krémů. Jestli hledáte levné elektro, mrkněte na odkaz. Pokud máte zájem frapovače prodávat, zde najdete bližší info: Obchodní podmínky pro velkoodběratele


Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím a dále práva a povinnosti kupujícího při koupi zboží.

Kupující (velkoodběratel) je právnická osoba nebo živnostník (tj. fyzická osoba vlastnící živnostenský list) – tj. subjekt s přiděleným IČO. Nákup velkoodběratelům je možný prostřednictvím speciální sekce internetových stránek prodávajícího – www.frapovace.cz 

Velkoobchodní ceník
Je ceník, který je určen kupujícím – právnickým osobám nebo živnostníkům, a je publikován na internetových stránkách www.frapovace.cz  pod odkazem „velkoobchod“. 
Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v době, kdy jsou publikovány na internetových stránkách.
Prodávající si vyhrazuje právo na aktualizace velkoobchodního ceníku.

Postup pro vytvoření účtu
1. Registrace kupujícího
1.1. Kupující se musí zaregistrovat na internetových stránkách Prodávajícího a elektronicky (v příloze) Prodávajícímu odeslat kopii svého živnostenského oprávnění. V rámci registrace musí kupující určit kontaktní osobu.
1.2.  Prodávající potvrdí emailem kupujícímu registraci a umožní mu přístup do sekce „Velkoobchod“ na internetových stránkách prostřednictvím přístupových údajů.
2. Nabídka zboží
2.1 Nabídka zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího.
3. Objednávka zboží a potvrzení emailem
3.1. Kupující má možnost objednávat zboží po svém zaregistrování na internetových stránkách prodávajícího, prostřednictvím sekce „velkoobchod“ 
3.2 Odesláním objednávky dojde k objednání zboží Kupujícím, a to prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách www.frapovace.cz 
3.3. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky do e-mailové schránky kupujícího. V případě nemožnosti doručit oznámení o přijetí objednávky do emailové schránky kupujícího a nemožnosti jiné formy vzájemné komunikace mezi prodávajícím a kupujícím (např. telefonicky) se má za to, že objednávka kupujícím nebyla učiněna. 
3.4. Změna objednávky
3.4.1.V případě potvrzení objednávky prodávajícím má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky ji upravit nebo zrušit, a to emailem nebo telefonicky u prodávajícího. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, má se za to, že objednávka je ze strany kupujícího závazná a kupní smlouva mezi oběma stranami je uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky a ke dni doručení potvrzení objednávky kupujícímu.
3.5 Objednávka obsahuje údaje o :
Druhu, množství a ceně zboží?způsobu dopravy
4. Kupní cena, platební podmínky a forma úhrady
4.1. Platí aktuální kupní cena zboží (včetně DPH) v době uzavření objednávky. Platbu a formu její úhrady určuje pro konkrétní kupující prodávající prostřednictvím svých internetových stránek nebo vzájemnou dohodou.  
4.2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za cenu uvedenou v závazné objednávce a kupující je povinen kupní cenu uhradit určeným způsobem.
5. Množstevní slevy

5.1. Prodávající poskytne kupujícímu množstevní slevy, a to ve výši : 
5.1.1. 10% z ceny zboží  publikovaného na internetových stránkách prodávajícího a to při celkovém objemu objednaného zboží ve výši 0-9.999 Kč
5.1.2. 20% z ceny zboží publikovaného na internetových stránkách prodávajícího a to při celkovém objemu objednaného a již odebraného  zboží ve výši 10.000-39.999 Kč
5.1.3. 30% z ceny zboží publikovaného na internetových stránkách prodávajícího a to při celkovém objemu objednaného a již odebraného  zboží ve výši 40.000-99.999 Kč
5.1.3. 40% z ceny zboží publikovaného na internetových stránkách prodávajícího a to při celkovém objemu objednaného a již odebraného  zboží ve výši 100.000 a více Kč
Do celkového objemu odebraného zboží se započítávají všechny realizované objednávky (cena všech nákupů odběratele se pro poskytnutí množstevní slevy sečítá !!! Tj. zakoupí-li velkoodběratel třemi objednávkami zboží v hodnotě např. 41.000 kč – má nárok na slevu při dalším nákupu ve výši 30% z ceny zboží.
(Slevy se vztahují pouze na frapvoače, né na dodatkové zboží. Při jakemkoliv odběru kávy dáváme slevu 10%)
6. Odstoupení od objednávky kupujícím
6.1. Kupující je oprávněn odstoupit od objednávky  pro její podstatné porušení prodávajícím, zejména, pokud nebyly mezi kupujícím a prodávajícím upraveny a dohodnuty sporné skutečnosti, které nastaly po objednání zboží.
6.2. Odstoupení musí být provedeno prostřednictvím e-mailu.V odstoupení je kupující povinen identifikovat objednávku a uvést důvod pro odstoupení.
7. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím
6.1. Kupující je oprávněn odstoupit od objednávky  pro její podstatné porušení prodávajícím, zejména, pokud nebyly mezi kupujícím a prodávajícím upraveny a dohodnuty sporné skutečnosti, které nastaly po objednání zboží.
6.2. Odstoupení musí být provedeno prostřednictvím e-mailu.V odstoupení je kupující povinen identifikovat objednávku a uvést důvod pro odstoupení.
8. Dodávka zboží
8.1 Termín dodání
8.1.1 Termín dodání činí zpravidla 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky, pokud si prodávající nevyhradí delší lhůtu v případě, že zboží není skladem nebo nastala jiná překážka bránící jeho bezprostředního odeslání kupujícímu.
8.2 Způsob dodání a náklady přepravy
8.2.1 Místo a způsob dodání zboží určuje kupující ve své objednávce.
8.2.2 Prodávající splní povinnost dodat zboží jeho odesláním v případě, že mělo být zasláno přepravcem nebo vyzvednutím zboží v provozovně prodávajícího.
8.2.3 Dokladem prokazujícím dodání zboží je faktura (dodací list) nebo jiný doklad (např. dodací list, náložný list, přepravní či zasílatelská smlouva) prokazující, že zboží bylo předáno kupujícímu nebo dopravci.
8.2.4 Pokud se zboží dodává kupujícímu vyzvednutím v provozovně prodávajícího, pak prodávající vydá zboží dle potvrzené objednávky, jen osobám, které se prokážou písemným zmocněním kupujícího a hodnověrně prokážou svoji totožnost. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou kupujícímu paděláním dokladu totožnosti nebo písemného zmocnění. Zboží vydané zmocněnci se považuje za zboží řádně a včas dodané kupujícímu. Osoba, přebírající fakturu svým podpisem potvrzuje, že je oprávněna jednat za odběratele ve věci převzetí zboží. Současně tato osoba podpisem této faktury potvrzuje, že jménem kupujícího převzala veškeré zboží uvedené v této faktuře, souhlasí s jeho uvedenou cenou.
8.2.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od objednávky nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.
9. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
9.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho předáním kupujícímu (byla-li kupní cena zcela zaplacena) a jinak úplným zaplacením kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží v majetku prodávajícího 
9.2. Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající předal zboží dopravci nebo kdy si jej kupující vyzvedl u prodávajícího.
10. Převzetí zboží kupujícím a kontrola zboží kupujícím
10.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady písemně reklamovat u prodávajícího nejpozději do 48 hod. od převzetí zboží telefonicky nebo prostřednictvím emailové schránky prodávajícího  :  info@frapovace.cz .
11. Záruka na jakost , reklamace a odpovědnost
11.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců.
11.2 Záruka začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci a zaniká uplynutím záruční doby,
11.3 Záruka se nevztahuje :
11.3.1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, ?11.3.2.na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození, ?11.3.3. na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží, na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně) nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat. 
11.4 Prodávající nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní prokazatelným porušením svých povinností. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk kupujícího a nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazeného kupujícím, na jehož základě došlo ke vzniku škody.
12. Mlčenlivost a ochrana na duševním vlastnictví
12.1 Prodávající a kupující jsou povinni zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a informacích (důvěrné informace), které se v souvislosti s jednotlivými, vzájemným obchodními případy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po řádném dodání zboží. 
12.2 Uzavřením a naplněním objednávky zboží kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu, zvláštnímu označení a patentům) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
12.3 Kupující je oprávněn použít reklamní materiál, obrázky, fotografie, či jiné zobrazení zboží v nabídce prodávajícího, za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu v rámci prodeje zboží dodávaného prodávajícím.
13. Závěrečná ustanovení
13.1 Kupující obecně souhlasí se zpracováním svých údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých případných osobních údajů prodávajícím v rámci své registrace jako velkoodběratele na internetových stránkách www.frapovace.cz nebo za účelem dodání zboží podle uzavřené objednávky. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
13.2 Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.). Objednáním a dodáním zboží se má za to, že mezi prodávajícím a kupujícím vznikla kupní smlouva dle platných ustanovení Obchodního zákoníku, která se řídí těmito obchodními podmínkami.
13.3 Strany této smlouvy sjednaly, že kupující neprodleně sdělí prodávajícímu firmu, která kupujícímu nabídla nebo dodala zboží pod obchodní značkou, které je předmětem nabídky  prodávajícího na jeho internetových stránkách. 
13.4. Uzavřené objednávky jsou archivovány prodávajícím a jsou přístupné toliko prodávajícímu a kupujícímu. 
13.5. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
13.6.  Prodávající je oprávněn provádět změny těchto obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách a nemají retrospektivní (zpětný) účinek pro kupujícího. 

 

 

 

All Rights Reserved ©2017